news & activities

Thailand-Labour-Management-Excellence-Award-2017
14.09.2017

Thailand Labour Management Excellence Award 2017

วันพุธที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา เนื่องด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัล “ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับ คลังสินค้าสุขสวัสดิ์ 86(T86) บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ “มยส.” ซึ่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร(นางสาวสมฤทัย พันธุพงศ์) ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล