news & activities

APC-Held-Annual-Futsal-Game-2017-Amata-Nakhon-Chonburi
28.11.2017

APC Held Annual Futsal Game 2017 @ Amata Nakhon, Chonburi

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา APC ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลประเพณี 2560 ขึ้น ณ สนาม Sky Kit อมตะนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง APC และบริษัทขนส่ง ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่ APC(HO) / ATT / T86 / TCT / ELC / B-Trans / SML และผลการแข่งขันในปีนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ได้แก่ ทีมTCT จึงใคร่ขอแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกท่าน