news & activities

CSR-Newsเข้ามอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจากโครงการ-Customer-Survey
16.06.2020

CSR News:เข้ามอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจากโครงการ Customer Survey

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโครเคมิคอล จำกัด โดยคุณสมฤทัยและทีม CSR Committee เป็นตัวแทนลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ เข้ามอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 บาท จากโครงการ Customer Survey ที่ทางบริษัทฯได้รับความร่วมมือจากลูกค้าในการทำแบบสอบถามประจำปี