news & activities

CSR-News-
17.03.2022

CSR News: “โครงการ CSR เพ้นท์ถุงยาแทนใจ”

วันนี้ (17 มี.ค. 65) APC และ Maximize Pro นำโดยคุณสมฤทัยและตัวแทน CSR Committee ได้เข้ามอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาใน “โครงการ CSR เพ้นท์ถุงยาแทนใจ” จำนวน 100 ถุงพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด ให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางจากจ.สมุทรปราการ โดยมีคุณดวงเดือน เรืองหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้