news & activities

CSR-News-โครงการ-ห่วงใยให้ยา
22.03.2022

CSR News :โครงการ "ห่วงใย..ให้ยา"

วันนี้ (22 มี.ค. 65) บริษัท APC นำโดย คุณสมฤทัยและคุณพิสัย เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ามอบยาและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยเปราะบางและด้อยโอกาสตามบ้าน ในโครงการ "ห่วงใย..ให้ยา" มอบให้แก่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อนำส่งผู้ป่วยต่อไป