news & activities

Smart-Driver-3-สุภาพบุรุษนักขับ
21.09.2019

"Smart Driver #3 สุภาพบุรุษนักขับ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ฝ่าย Operation และ Logistics ได้จัดสัมมนา "Smart Driver #3 สุภาพบุรุษนักขับ" ณ โรงแรม Park Nine สุวรรณภูมิ เพื่อให้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ให้กับพนักงานบริษัท Maximize, SML, Alchem, และ ELC โดยมีคุณไพศิลป์และคุณกมลเป็นประธานในการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ