news & activities

CSR-CBESC-2019
02.12.2019

CSR CBESC 2019

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา กลุ่มจิตอาสาบริษัท APC ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR CBESC 2019 ณ สถานตากอากาศบางปู และศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวางคนิวาวาส(สภากาชาดไทย) บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อปลูกป่าพร้อมศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่  APC จัดขึ้นร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  CBESC (ซีเบส) ทั้ง 7 บริษัท ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้