news & activities

Thailand-Vision-Zero-ระดับก้าวหน้า-Achievement-Award-Level-2
06.07.2019

Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า ( Achievement Award Level 2 )

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.62 ผ่านมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ได้รับรางวัลความสำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า ( Achievement Award Level 2 ) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน​(ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ไบเทคบางนา โดยมี คุณกมล อรรถกร ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ และโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนบริษัทรับรางวัลในครั้งนี้