news & activities

APC-Annual-Merit-21st-Anniversary
05.03.2018

APC Annual Merit (21st Anniversary)

เมื่อวันที่ 3 และ 5 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท APC ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 21 ปี บริษัทฯ ณ คลังสินค้า T86 จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณแดง เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และไหว้ศาลพระพรหมขึ้น ณ อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์(APC HO), ตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี APC (25/2/61)