news & activities

APC-joins-CSR-with-CBESC-group-at-Baan-Khun-Samutchin
21.07.2018

APC joins CSR with CBESC group at Baan Khun Samutchin.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท APC ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR CBESC 2018” ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม CBESC ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ พร้อมกันนี้ คุณกมล อรรถกร(ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจปฏิบัติการโลจิสติกส์) ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ