news & activities

CSR-News-กิจกรรมแคมป์เยาวชน
29.04.2022

CSR News : กิจกรรมแคมป์เยาวชน “APC คู่ซี้เคมิคอล "

วันนี้ (29 เม.ย. 65) บริษัท APC ได้จัดกิจกรรมแคมป์เยาวชน “APC คู่ซี้เคมิคอล ครั้งที่ 1" เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเคมีพื้นฐาน รวมถึงสัญลักษณ์ความปลอดภัยของสารเคมีให้กับ น้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จ.สมุทรปราการ

ภายในงานมี workshop ทดลองความเป็นกรด-เบส ทำเจลแอลกอฮอล์ ทำสไลม์ ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากน้องๆเป็นอย่างดี